Noodgevallen / Direct tel-contact / Route centraalpunt

1een Als eerste contact op nemen met de Scoutsleiding eigen groep

Neem als eerste contact op met de eigen Scoutsleiding van de groep, zij zien en kennen de scouts persoonlijk en weten ook waar ze zijn, en kunnen in samenwerking met het RSW team snel handelen en naar een passende oplossing kijken.

2twee Noodnummer 06 - 81 79 55 76 van het organiserend RSW team

Dit telefoon nummer is er echt en alleen voor noodgevallen en is dag en nacht bereikbaar gedurend het RSW weekend. Neem voor minder urgente zaken eerst contact op met de eigen Scoutsleiding van de groep.

3drie Route naar calamiteiten/centraalpunt RSW Rijsbergen

Dit is het meest centrale punt waar je op het terrein tijdens het weekend met een auto kunt komen. Wij gaan er van uit dat alleen in noodgevallen hier gebruik van wordt gemaakt. We proberen nl voor ieders veiligheid zo min mogelijk gemotoriseerd verkeer op het terrein hebben.

Route naar calamiteiten/centraalpunt RSW Rijsbergen